Google Partner

PR článok

PR článok

Definícia a význam toho, čo je PR článok a jeho úlohu v marketingovom prístupe. Dotýkame sa toho, čo robia PR špecialisti a rôzne formy Public Relations, pozitívne aj negatívne. Často sa zamieňa s inými komunikačnými praktikami. Aby sme tomu zabránili, pozrieme sa na rozdiely medzi Public Relations.

 

Public Relations je strategický komunikačný proces, ktorého cieľom je budovať a udržiavať vzájomne prospešné vzťahy medzi dvoma alebo viacerými stranami . Môže to byť napríklad vzťah medzi spoločnosťou a jej verejnosťou (zákazníci, spotrebitelia, široká verejnosť), vzťah medzi podnikmi (B2B)\ alebo vzťah, ktorý má vaša spoločnosť s konkrétnymi novinármi.

Pojem PR zahŕňa vo svojej definícii praktiky, ako sú požiadavky médií, akcionárske a sociálne záujmy, informácie o spoločnosti, otázky týkajúce sa značky a imidžu značky.

  •  Prečítajte si aj náš blog