Marketingový slovník

Slogan

Slogan

Slogan je krátky výrok alebo fráza, ktorú často používajú firmy, politické skupiny a pod. 'Ešte štyri roky!' a 'Áno, môžeme!' sú slogany .

Viete dobre premýšľať o krátkych jazykových kúskoch, ktoré dávajú zmysel? Potom by ste možno mali napísať slogany, tie malé frázy alebo vety, ktoré politické kampane používajú na predaj svojich kandidátov verejnosti. V histórii politiky bolo veľa hesiel. Slogany sú formou reklamy a sú podobné frázam o produktoch, ako napríklad 'Som kukučka na kakaové lahôdky!'

  • Slovo alebo fráza používaná na vyjadrenie charakteristickej pozície alebo postoja alebo cieľa, ktorý sa má dosiahnuť
  • Krátka fráza na upútanie pozornosti používaná v reklame alebo propagácii
  •  Prečítajte si aj náš blog