Marketingový slovník

Webstránka

Webstránka

Webová lokalita je zbierka mnohých webových stránok a webové stránky sú digitálne súbory, ktoré sú napísané pomocou jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ak chcete, aby bola vaša webová lokalita dostupná každému človeku na svete, musí byť uložená alebo hosťovaná na počítači pripojenom k ​​internetu 24 hodín denne. Takéto počítače sú známe ako webový server.

Webové stránky sú prepojené hypertextovými odkazmi a zdieľajú spoločné rozhranie a dizajn. Webová lokalita môže obsahovať aj niektoré ďalšie dokumenty a súbory, ako sú obrázky, videá alebo iné digitálne aktíva.

S internetom napádajúcim každú sféru vidíme webové stránky pre všetky druhy príčin a účelov. Môžeme teda tiež povedať, že webovú stránku možno považovať aj za digitálne prostredie schopné dodávať informácie a riešenia a podporovať interakciu medzi ľuďmi, miestami a vecami na podporu cieľov organizácie, pre ktorú bola vytvorená.

  •  Prečítajte si aj náš blog